CZ/EN

Bc. Eva Pátková

fyzioterapeutka

V rámci své praxe se zaměřuji na poúrazové a bolestivé stavy pohybového aparátu.  Mé zaměření je více na práci s těhotnými ženami a ženami po porodu. Zejména bolestivé stavy, prevence, poporodní cvičení, řešení inkontinence a další. V tomto směru se chci dále rozvíjet a vzdělávat.

Vzdělání a kurzy

2021 - dosud - Magisterské studium fyzioterapie, Lékařská fakulta MU
2018 - 2021 - Bakalářský obor fyzioterapie, Lékařská fakulta MU

Pracovní zkušenosti
8/2021 - doposud - Paracentrum Fénix
9/2021 - doposud - Individuální domácí rehabilitační péče o pacienta po CMP
7/2020-3/2021 - Osteologické centrum - fyzioterapeut

Praxe a stáže:
Praxe v rámci studia FN Brno – akutní rehabilitační lůžková péče (neurologie, chirurgie, interna, ortopedie, …), ambulance (Dětská nemocnice, Centrum Kociánka), vedení skupinových cvičení

Kurzy, semináře, workshopy
2023 - Ošetření pánevního dna dle Metody L. Mojžíšové - Vyškov
2023 - DNS A
2022 - Myofasciální trigger pointy - Svět fyzioterapie
2022 - Péče o ženu v období těhotenství a po porodu z pohledu fyzioterapie - Mgr. Klára Vomáčková
2022 - Mobilizace žeber dle metody L. Mojžíšové - Vyškov
2021 - Základy metody Ludmily Mojžíšové
2021 - Workshop o Pánevním dnu - Mgr. Martina Nakládalová
2019 - Odborný seminář Pánevní dno - FN Brno
2019 - Terapeutické využitím Temtex tapu 

Telefon: 777 691 617
E-mail: info@fitandtasty.cz