CZ/EN

MUDr. Bc. Michaela Píšková - Krákorová

fyzioterapeutka a lektorka

Pohyb mě odjakživa fascinoval a je pro mě velmi důležitou oblastí života. Proto mi dává smysl pomáhat ostatním lidem v tom, se moci znovu nebo lépe hýbat. Věnuji se ženám i mužům, sportovcům a klientům s neurologickou problematikou. Při práci často využívám vstupy do pohybového, nervového i orgánového systému, protože tělo vnímám jako jeden celek se všemi vzájemnými vztahy a řízením.

Nejvíc mě baví řešit pohybové stereotypy (“správnou techniku pohybu”), vnímání vlastního těla a pohybu, věnuji se také terapii rovnováhy a chůze. Ve své práci mám ráda variabilitu, proto se věnuji i mnoha dalším oblastem a využívám různé terapeutické přístupy, například principy viscerální a neurální manipulace (ošetření vnitřních orgánů, centrálního i periferního nervového systému), fyzioterapii funkce podle Lewittové a další. Velmi důležitý je pro mě individuální přístup ke každému klientovi, protože každý je v prvé řadě člověk. 

Těším se na společné hledání cesty.
Míša

Vzdělání a kurzy

Vzdělání a studium

2014 - 2021 Všeobecné lékařství, MU LF, titul Mudr.
2017 - 2020 obor fyzioterapie, FSpS MU, titul Bc.

Stáže

2020: 2 měsíce na Rehabilitační klinice v Oberammergau, Německo (Klinik Oberammergau Zentrum für Rheumatologie, Orthopädie und Schmerztherapie)
2020: 2 týdny na Institutu Dr. Raševa pro neuroortopedickou rehabilitaci a terapii funkčních posturálních poruch, Schweinfurt, Německo
2020: 8 dní blokové výuky v rámci Mgr. studijního programu Sportovní fyzioterapie, Univerzita Salzburg, Rakousko 
2019: 4 týdny na Rehabilitačním oddělení Rajavithi Hospital, Bangkok, Thajsko
2019: 3 týdny v Rehabilitačním ústavu Hrabyně
2019: 2 týdny na oddělení Gynekologie a porodnictví, Nemocnice Milosrdných bratří, Brno
2019: 2 týdny v Rehabilitačním zařízení Klimkovice
2018: 3 týdny na oddělení Kardiologie, Klinikum Passau, Německo
2018: 2 týdny na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Blansko
2017: 2 týdny na oddělení Neuroonkologie, AKH Vienna, Vídeň, Rakousko
2016: 2 týdny na oddělení Interní medicíny, Roteskreuzkrankenhaus, Kassel, Německo
2015: 2 týdny na oddělení Chirurgie, Marienkrankenhaus, Kassel, Německo

Kurzy
2019 Workshop Úvod do metody Forma, Funkce, Facilitace podle Clary Lewitové (Brno)
2019 Využití jógy v terapii vertebrogenních poruch (Olomouc)
2019 Strukturální a myofasciální integrace (Banská Bystrica)
2019 Foot massage and reflexology (Bankok, Thajsko)
2020 Neurofyziologické principy kinesiotapingu (Brno)
2020 Info-kurz Vojtova metoda (RL Corpus, Olomouc)
2020 Workshop centrace ramene podle Čápové (Brno)
2021 Viscerosomatické vztahy - Bitnar (Kladno)
2021 Neurální manipulace, Alena Zapletalová (Praha)
2021 Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře, kurz A (Praha)
2021 Fyzioterapie Funkce 1: Forma, funkce, facilitace, Jan Maryška (CKP Dobřichovice)
2021 Mobilizační techniky - the best of, (Svět fyzioterapie- Michaela Selecká)
2022 Pánevní dno - Groofy
2022 Speciální kinziologie pohybového aparátu člověka - Petr Šifta
2022 Myofasciální trigger pointy - svět fyzioterapie
2022 FMT tejpování basic & performance - rock tape
2022 Péče o ženu před porodem a po porodu z pohledu fyzioterapie - Vomáčková Klára

 

Telefonní kontakt: 737 331 260
email: krakorova.fyziofitandtasty@gmail.com
(prosím, upřednostněte kontakt emailem, při terapii nemám prostor zvedat telefony, děkuji)