CZ/EN

Mgr. Sára Škvarková

Fyzioterapeutka

Celý svoj život sa venujem rôznym druhom športu. Či už to bola gymnastika, jazdenie na koni, súťažné tancovanie štandardných a latinsko-amerických tancov, či silový tréning, ktorému sa venujem dodnes. Taktiež sa aktívne venujem agility. Pohyb má v mojom živote veľmi dôležité miesto. Hlavne pohyb bez bolesti.

V mojej terapii sa venujem hlavne športovcom, aktívnym ľuďom, bežnej populácií, či poúrazovým stavom. Snažím sa vidieť telo ako celok, ale taktiež sa zameriavam aj na detaily pri pohybe. Rada ľuďom približujem, ako si dokážu pohybom pomôcť sami, ako zrovnať funkčné dysbalancie a opäť sa hýbať bez bolesti.

V terapii pracujem s vývojovou kineziológiou a taktiež s princípom Klappovho lezenia. Venujem sa aj problematike temporomandibulárneho kĺbu. 

Venujem sa tiež problematike panvového dna a diastáze.

Vzdělání a kurzy

2019 - 2021 - Fakulta sportovních studií, Masarykova univerzita Obor Kondiční trénink a aplikovaná kineziologie
2015 - 2018 - Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda - Piešťany, Slovenská republika
Obor Fyzioterapie , ukončeno státnicemi Bc.

Pracovní zkušenosti
2021 - 2022 Fyzioterapeut MUDr. Antonín Koukal. s.r.o. Brno
2023 - doposud Fyzioterapie Fit and Tasty s.r.o.

Kurzy
2024 - Metoda Ludmily Mojžíšové, část D - Vyškov (specializační certifikace)
2024 - Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi - Kladno Bitnar
2023 - Komplexní terapie pletence ramenního - Kladbo Bitnar
2023 - Konference Women's health physiotherapy - Brno 
2023 - Jak podpořit zdravý vývoj nohou - Fyziobeskyd online
2023 - Jak na valgózní kotníky a plochou nohu u dětí - Fyziobeskyd online 
2023 - Certifikovaný Gynekologicko-urologický koncept PPA - Rehaspring s.r.o.
2023 - DNS III. - Certifikát trenéra DNS
2023 - Metoda Ludmily Mojžíšové, část C - Vyškov
2023 - I. část Gynekologicko urologický koncept PPA pro ženy - Rehaspring s.r.o.
2023 - Mobilizace žeber dle metody L.Mojžíšové - Vyškov
2022 - Temporomandibulární kloub - úvodní díl - Groofy
2022 - Diastáza - úvodní díl a aktivní terapie - Groofy
2022 - Manuální techniky a mobilizace - Rehabilitation Prague School
2022 - DNS II.
2022 - Klappovo lezení - Quadruped s.r.o.
2022 - Pánevní dno - úvodní díl a aktivní terapie - Groofy
2021 - Diagnostika a terapie kyčelního kloubu a pletence pánevního - Rehalab Academy
2021 - DNS I
2020 - Instruktor Pilates - MY FIT s.r.o
2019 - Reflexní masáž chodidla - Masérská škola REMAS Piešťany
2018 - Kineziotaping - Masérská škola REMAS Piešťany

e-mail: info@fitandtasty.cz